Kopiera etiketter från original till kloning


 

När du klonar en resurs kan du kopiera alla etiketter från den ursprungliga resursen. Så här gör du.

  1. Högerklicka på resursen som du vill klona i trädet och klicka sedan på Clone i listrutan.

    Bild ett

  2. Ange informationen för din nya klonresurs. Klicka sedan på Copy Labels From Original under Labels.

    Bild två

  3. De kopierade etiketterna fylls i automatiskt. Klicka på Clone för att slutföra skapandet av resursen.

    Bild tre

OBSERVERA

Det här är den enda plats där du kan kopiera ursprungliga etiketter till en klonresurs. När klonresursen har skapats kan du bara kopiera etiketter från den överordnade resursen.

På denna sida