Lägg till och ta bort etiketter

Du kan tilldela etiketter till alla resurser i Marketing Activities, vilket gör det enkelt att ordna och söka efter resurser.

Lägg till etiketter

Om du vill lägga till nya etiketter till en resurs går du till resursens Details-sida under fliken Overview.

Klicka på Add New Labels under avsnittet Labels.

Bild ett

Om du lägger till en etikett som du inte har använt tidigare anger du etikettnamnet och klickar på Create New ____.

Bild två

Om du lägger till en etikett som redan har skapats någon annanstans kan du söka efter den genom att skriva den och välja den du vill använda i listrutan.

Bild tre

OBSERVERA

Lär dig hur du kopierar etiketter från en överordnad till en underordnad resurs eller kopierar etiketter från ett original till en klonad resurs.

Ta bort etiketter

Du kan ta bort en etikett genom att klicka på X.

Bild fyra

På denna sida