Ange händelsemål


 

Ge evenemangen specifika mål och se hur de fungerar.

VIKTIGT

Alla kunder har inte köpt den här funktionen. Kontakta din Customer Success Manager för mer information.

  1. Skapa ett händelseprogram.

    Bild ett

  2. Ge händelsen ett Name, markera mappen Destination och Channel.

    Bild två

  3. Ange målet för Registered och Attended och klicka sedan på Create (Description och Labels är valfria).

    Bild ett

Och det är allt! Kontrollera status för händelsemål genom att klicka på fliken Reports.

På denna sida