Ställa in en händelsekarta


 

Begränsa antalet personer som kan registrera sig för evenemanget med ett händelsetak.

OBSERVERA

Alla kunder har inte köpt den här funktionen. Kontakta din Customer Success Manager för mer information.

VIKTIGT

Du måste ha minst två godkända landningssidor (en registreringssida och en hel registreringssida) i programmet innan du kan ange ett händelsetak.


 
 1. Välj ett händelsesystem.

  Bild ett

 2. I översikten söker du efter Event Cap och klickar på Not Set.

  Bild två

 3. Ange det maximala antal personer som du vill kunna registrera för din aktivitet och klicka på Next.

  Bild tre

 4. Klicka på listrutan Registration Page och välj den landningssida som ska fungera som registreringssida.

  Bild fyra

 5. Klicka på listrutan Registration Full Page och välj den landningssida som ska fungera som registreringssida. Klicka på Set and Enable när du är klar.

  Bild fem

  Ni är färdiga. Om du bestämmer dig för att du vill redigera informationen om händelseanfangen klickar du på den blå texten bredvid Event Cap och upprepar från steg 3.

  Bild sex

På denna sida