Pausa personer i ett engagemangsprogram


 

När en person är medlem i ett engagemangsprogram får han/hon tillgång till innehåll tills han/hon har fyllt allt innehåll. Du kan använda flödessteget Change Engagement Program Cadence för att hindra personer från att ta emot innehåll, även om de inte har uttömt innehållet än.

  1. I den smarta kampanjen väljer du den/de personer du vill ska pausas i den smarta listan. I flödet söker du efter och drar över flödesåtgärden Change Engagement Program Cadence.

    Bild ett

  2. Välj engagemangsprogrammet.

    Bild två

  3. Välj Paused som nytt värde om du inte vill att personen ska kunna ta emot innehåll.

    Bild tre

Du kan återställa personen till Normal om du vill att de ska börja ta emot innehåll igen. De återupptas där de slutade.

OBSERVERA

Om du pausar en person kommer de inte att kunna ta emot innehåll, men de kommer fortfarande att gå mellan strömmar om de uppfyller villkoren.

På denna sida