Lägg till personer i ett engagemangsprogram

Det finns flera sätt att bli medlemmar i ett engagemangsprogram:

  • Lägg till i engagemangsprogram
  • Change Engagement Program Cadenceflow step
  • Change Engagement Program Streamflow step
  • Ändra programmets statusflödessteg
  • Om en person fyller i ett formulär lokalt i ett engagemangsprogram
  • Importera medlemmar till ett engagemangsprogram (via fliken Members i programmet)
  • Om du använder Salesforce som din CRM och har en Salesforce-kampanj kopplad till ditt engagemangsprogram, kan du lägga till någon i Salesforce-kampanjen på CRM-sidan även göra dem till medlemmar i engagemangsprogrammet.

På denna sida