Lägga till en ström i ett engagemangsprogram

Engagemangsprogram kan innehålla mer än en ström.

  1. Välj engagemangsprogram.

    Bild ett

  2. Klicka på fliken Streams.

    Bild två

  3. Klicka Add Stream.

    Bild tre

OBSERVERA

Ni kan lägga till upp till 25 strömmar per engagemangsprogram.

På denna sida