Importera resurser med Adobe Experience Manager


 

Med resursväljaren kan Marketo-kunder komma åt, välja och importera AEM till Marketo’s Design Studio. Du måste vara administratör för att kunna utföra dessa steg.

OBSERVERA

Adobe Experience Manager (AEM) är en fristående produkt och måste köpas separat. Kontakta din Customer Success Manager om du vill veta mer.

VIKTIGT

Kontrollera att du redan har utfört AEM Configuration i Marketo Classic.

FÖRSIKTIGHET

För närvarande stöds den här funktionen endast fullt ut i Firefox. Det stöds inte i Safari och kanske inte fungerar i den senaste versionen av Chrome, beroende på inställningarna för cookie-filen för samma plats.

 1. Välj Images and Files i Design Studio.

  Bild ett

 2. Klicka på listrutan Images and Files och välj Import Image or File.

  Bild två

 3. Klicka på alternativknappen bredvid Adobe Experience Manager och klicka på Next.

  Bild tre

 4. Logga in på Adobe Experience Manager.

  Bild fyra

 5. Välj mapp. Markera önskade bilder (du kan välja upp till 10) och klicka på Select.

  Bild fem

  OBSERVERA

  Bilderna får inte vara större än 100 MB.

 6. Kontrollera att bilderna du har valt är rätt målmapp (Images and Files är standardmappen) och klicka på Next.

  Bild sex

Och det är allt! Klicka på Close för att återgå till Bilder och filer.

Bild sju

Saker att notera

 • Marketo för närvarande stöder Adobe Experience Manager versionerna 6.4 och 6.5.
 • Alla användare i din instans kan visa och komma åt de bilder du importerar.
 • Bilderna uppdateras inte automatiskt. Om en bild som du har importerat till Marketo Design Studio uppdateras i AEM måste du importera den manuellt till Marketo.

På denna sida