Arkivera/avarkivera en kampanjmapp

Konvertera till arkivmapp

Högerklicka på en mapp och välj Convert To Archive Folder.

Bild ett

När du har arkiverat en mapp ändras dess ikon till ett arkivskåp, vilket visas nedan.

Bild två

OBSERVERA

När du arkiverar en mapp:

 • Mappen och resurserna visas inte längre i sökresultaten.
  Om du söker efter ett program eller en händelse i ett arkiverat
  returnerar resultatet en komprimerad vy av den arkiverade
  mapp.
 • Resurserna i mappen visas inte längre som automatiska förslag.
 • Arkiverade mallar är inte tillgängliga när du skapar ett e-postmeddelande
  eller landningssida i Design Studio.
 • Arkiverade sidor kan inte användas i testgrupper för landningssidor.

Följande funktioner ändras inte vid arkivering:

 • Global sökning hittar fortfarande resultat i arkiverade mappar.
 • En resurs som används fortsätter att fungera även efter att den har
  arkiverad.
 • Du kan använda ett filter för att välja arkiverade resurser som du kan använda i
  rapporter.
 • Arkiverade resurser inaktiveras inte. De måste också
  inaktiveras om du vill att de ska sluta köras.

Konvertera till kampanjmapp

Om du vill konvertera en arkivmapp tillbaka till en kampanjmapp högerklickar du bara på arkivmappen och väljer kampanjmapp i listrutan. Ikonen ändras tillbaka till den vanliga mappikonen.

Bild tre

På denna sida