Nodig een Gebruiker uit om een Rekening van de Studio te creëren

De Managers en de Beheerders van de Studio kunnen nieuwe of bestaande gebruikers uitnodigen om een rekening van de Studio tot stand te brengen.

De Livefyre Technische Manager van de Rekening voor uw netwerk verzendt de eerste de rekeningsuitnodiging van de Studio om een rekening van de Beheerder van de Studio tot stand te brengen. U verstrekt een e-mailadres dat de Technische Manager van de Rekening van de Livefy gebruikt om de rekening van de Beheerder van de Studio tot stand te brengen.

OPMERKING

Wanneer het uitnodigen van anderen om zich bij Studio aan te sluiten, creeert u rekeningen met toestemmingsniveaus gelijk aan of minder dan uw.

OPMERKING

U kunt veelvoudige gebruikersrollen aan één enkele gebruiker verlenen. Zie Gebruikersrollen en Toestemmingen voor meer informatie over welke gebruikersrollen en toestemmingen u kunt verlenen.

  1. Klik op Users op de pagina Invite to Studio.
  2. Selecteer Existing User of New User in het dialoogvenster Invite user dat wordt geopend.
  3. Als u een bestaande gebruiker wilt uitnodigen, voert u een Username, User ID of Email Address in de opgegeven velden in. Als u een nieuwe gebruiker wilt uitnodigen, voert u een Email address in.
  4. Klik Add message om een gepersonaliseerde uitnodiging in te gaan, indien gewenst.
  5. Selecteer het toegangsniveau voor de nieuwe account en klik op Invite om de uitnodiging uit te voeren.

Op deze pagina