Accepteer een Uitnodiging om een Rekening van de Studio te creëren

Wanneer een gebruiker wordt uitgenodigd om tot Leven toegang te hebben, gebruikt de gebruiker de verbinding in e-mail om hun login en rekening tot stand te brengen.

  1. LiveCycle geeft een e-mailuitnodiging uit om een Studio-account te maken.
  2. Bestaande gebruikers klikken op de koppeling om een nieuwe Studio-account te maken, die koppelingen maakt naar hun bestaande Livefyre-account. De nieuwe gebruikers creëren een rekening die met hun rekening van de Studio en gebruikersrol toestemmingen verbindt.

Op deze pagina