Gebruikers: Gebruikersaccounts maken

De Rekeningen van de Studio staan u toe om tot alle componenten van Studio toegang te hebben waarvoor u toestemmingen, met inbegrip van de verwezenlijking van de Toepassing, de moderatie van de Inhoud, en het beheer van de Gebruiker hebt.

De Gebruikers van de Studio met toegang tot veelvoudige netwerken zullen deze netwerken van één enkele rekening kunnen beheren.

De rekeningen van de Studio laten toegang tot Studio Livefyre toe en verschillen van gebruikersrekeningen die worden gebruikt om met Apps van Livefyre in wisselwerking te staan.

Op deze pagina