Een sociale account toevoegen

Configureer een sociale account om rechten aan te vragen of naar UGC te zoeken in streams of sociale zoekopdrachten.

LiveCycle gebruikt sociale accounts van Twitter en Instagram om een sociale zoekopdracht uit te voeren (in de bibliotheek) of om Streams te gebruiken.

U moet een account in Twitter configureren om de sociale zoekfunctie van Twitter in de bibliotheek te gebruiken.

Instagram kent verschillende regels voor sociale accounts, afhankelijk van hoe u Adobe Livefyre gebruikt. Zie Informatie over Instagram-accounts voor informatie over welk type sociale accounts u met LiveCycle kunt gebruiken.

Een sociale account configureren:

  1. Ga naar Settings > Network Settings.

  2. Navigeer naar de sectie Social Accounts onder Network Settings.

  3. Klik op Add Account onder het type sociale account dat u toevoegt. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de account voor LiveCycle kunt autoriseren.

    OPMERKING

    Wanneer u een zakelijke Instagram-account configureert, wordt u doorgestuurd naar een Facebook-aanmeldingsscherm. U kunt zich gewoon blijven aanmelden. >

  4. Klik op Authorize App om door te gaan.

  5. Voeg een Display Name voor de account toe en klik vervolgens op Save Settings.. Klik op Social Account in de koptekst van het vak met accountgegevens om de account samen te vouwen.

Op deze pagina