Een nieuwe stream maken

Maak een nieuwe stream in LiveCycle om inhoud toe te voegen aan een app of map.

 1. Als u een nieuwe stream wilt maken, klikt u op Streams > Create Stream.

 2. Voer een Stream Name in.

 3. Selecteer een Stream Destination: App of Folder om een bestemming voor de stroom te selecteren.

  • Selecteer een app om alle inhoud in de stream naar de geselecteerde app te verzenden wanneer u op Publiceren klikt.

  • Selecteer een map om ononderbroken alle inhoud in de stream naar de geselecteerde map te verplaatsen.

   OPMERKING

   Als u de bestemming voor een bestaande stream wilt wijzigen, moet u eerst een kloon maken en vervolgens een nieuwe bestemming selecteren.

 4. Klik Create Stream om de Stroom tot stand te brengen, en de Stream Details pagina te openen, waarvan u Regels voor uw Stroom kunt toevoegen. Voor meer op hoe te om de regels van de Stroom toe te voegen zie Regels voor uw Stroom toevoegen.

Op deze pagina