Vertaalsets maken en wijzigen

  1. Navigeer naar Instellingen in Studio.
  2. Selecteer Netwerkinstellingen.
  3. Selecteer Vertaalsets.
  4. Klik op +Instellen om een nieuwe vertaalset te maken.
  5. Wijs een naam en primaire taal voor uw set toe.
  6. Wijzig de tekst die u onder de naam van de app wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld de tekst wilt wijzigen voor tekenreeksen die worden gebruikt door de toepassing Opmerkingen, wijzigt u de velden onder Opmerkingen.
  7. Sla de vertaalset op.

Op deze pagina