Een vertaalset toepassen op een site

Een vertaalset toepassen op een site

  1. Navigeer naar Instellingen in Studio.
  2. Selecteer een site.
  3. Selecteer Site-instellingen.
  4. Selecteer App-instellingen.
  5. Navigeer naar Standaardinstellingen > Vertaalset.
  6. Selecteer een vertaalset in het keuzemenu.

Op deze pagina