Pas een Vertaalreeks op een Netwerk toe

  1. Navigeer naar Instellingen in Studio. Verzeker u op het niveau van het Netwerk, en niet op het niveau van de Plaats werkt.
  2. Selecteer Netwerkinstellingen.
  3. Selecteer App-instellingen.
  4. Navigeer naar Standaardinstellingen > Vertaalset.
  5. Selecteer een vertaalset in het keuzemenu.

Op deze pagina