Credentials instellen

Credentials In het deelvenster Credentials worden uw LiveCycle Network and Site Credentials weergegeven. Deze velden worden tijdens het integratieproces door Livefyre ingevuld en zijn hier ter referentie beschikbaar. Nieuwe sites die via Studio zijn toegevoegd, worden ook in deze pagina opgenomen. Deze waarden zijn alleen-lezen.
Netwerkreferenties Opmerking: Uw netwerksleutel wordt gebruikt alleen om userAuth tokens te produceren en niet gebruikt voor andere API vraag. Wanneer het construeren van collectionMeta tokens, wordt de Sleutel van de Plaats gebruikt.

  • Netwerkdomein
  • Netwerksleutel

Referenties van site (per site): Typ uw site in het veld Zoeken om deze velden in te vullen.

  • Sitenaam
  • Site-URL
  • Site-id
  • Sitesleutel

Op deze pagina