Rechten handmatig verlenen of intrekken voor een element uit de Asset Library

OPMERKING

Door handmatig rechten toe te kennen aan een stuk inhoud, wordt aangegeven dat u eigenaar bent van de inhoud. Rechten niet handmatig toekennen zonder te controleren of u eigenaar bent van de inhoud.

  1. Klik op Library om de Asset Library te openen.
  2. Open een map en klik op inhoud die u hebt opgeslagen vanuit Twitter of Instagram. U kunt zien waar de inhoud vandaan komt door naar het pictogram op het stuk inhoud te kijken. Bijvoorbeeld, heeft een stuk van inhoud van Twitter het embleem van Twitter op het.
  3. Klik op het ellipspictogram dat wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op de inhoudskaart voor More Options plaatst.
  4. Klik Rights om het Rights options venster te openen.
  5. Klik op Manually Grant Rights.

Op deze pagina