10 mei 2018

Opmerkingen bij de release van 10 mei 2018.

Nieuwe functies

De volgende functies zijn nieuw in de productieversie van deze release:

Privacyverzoeken (geschikt voor GDPR). De volgende nieuwe functies zijn toegevoegd aan LiveCycle zodat gebruikers toegangsrapporten kunnen genereren en aanvragen voor verwijderen, opt-out en opt-in kunnen verwerken:

 • Het tabblad Nieuwe privacy in Instellingen. U kunt dit tabblad gebruiken om rapporten te genereren en weer te geven voor gebruikers over welke persoonlijke gegevens over hen zijn verzameld en aan LiveCycle zijn verstrekt. U kunt ook aanvragen voor aanmelding en opt-out genereren en accounts en alle persoonlijke gegevens van een account verwijderen.

 • Javascript-vlaggen. U kunt JavaScript-vlaggen gebruiken om te voorkomen dat bezoekers van de site worden bijgehouden en om aangepaste privacytekst toe te voegen aan videomaskers.

  • Wanneer een sitebezoeker het programma uitschakelt, moet de implementatie van de klant bij LiveCycle aangeven dat de gebruiker het programma heeft uitgeschakeld voordat een app wordt gemaakt. Livefyre heeft een manier gecreeerd om dit met de optie te doen JavaScript, userPrivacyOptOut. Zie 🔗 voor meer informatie over het gebruik van userPrivacyOptOut.

   Wanneer de markering userPrivacyOptOut is ingesteld op true, verzendt Apps op de pagina geen gegevens naar LiveCycle-servers met behulp van cookies of een andere methode. De lokale opslag wordt dan niet bijgewerkt met gegevens die kunnen worden gebruikt om bezoekers van de site bij te houden. Als een bron geen volmacht steunt, dan toont Livefyre een masker op de inhoud tenzij een gebruiker op de video klikt en het potentiële volgen van die bron goedkeurt.

  • U kunt de waarschuwingstekst wijzigen die wordt weergegeven op videomaskers. Als een bron geen proxy ondersteunt, wordt deze tekst en een masker op de inhoud weergegeven in LiveCycle, tenzij een gebruiker op de video klikt en de mogelijke tracering vanuit die bron goedkeurt. Voor meer over hoe te om de waarschuwingstekst te veranderen, zie.

  • Als u uw eigen aangepaste video's en spelers gebruikt als onderdeel van de video's die worden weergegeven in een Livefyre-visualisatie-app, kunt u het videodomein toestaan en weergeven. Wanneer u uw videodomein wilt weergeven, verwijdert u het videomasker voor uw aangepaste video's en spelers. zie voor meer informatie over het toestaan van een lijst van een video.

Voor meer informatie over hoe te om privacyverzoeken te produceren die GDPR-klaar zijn, zie

Problemen

De problemen in de volgende tabellen zijn opgelost in deze release.

Productievrijgave

Type probleem Component Opmerking vrijgeven
Verbetering Studio Nieuwe functies waarmee gebruikers persoonlijke gegevens en privacy kunnen beheren. Raadpleeg 🔗 voor meer informatie over de nieuwe privacyfuncties

UAT Release

Type probleem Component Opmerking vrijgeven
Verbetering Opmerkingen Probleem verholpen waarbij drie profiellabels één gebruikersprofiel aanwezen, maar niet werden geïdentificeerd als aanwijsbaar voor hetzelfde profiel.
Bug ModQ Probleem verholpen waarbij inhoud die is gemarkeerd door Moderation Recommendations als getrapt, werd getrapt, maar niet werd weergegeven wanneer werd geprobeerd alle inhoud weer te geven (inclusief neergezette inhoud).
Verbetering Studio Meer informatieve foutberichten toegevoegd voor inhoud die niet wordt weergegeven omdat deze is verwijderd uit het oorspronkelijke sociale netwerk.
Bug Studio Correctie van een probleem waarbij aanbevelingen voor matiging werden weergegeven wanneer de aanbevelingen voor matiging niet werden ingeschakeld.

Op deze pagina