9 maart 2017

Opmerkingen bij de release van 9 maart 2017.

Productievrijgave

Type probleem Component Opmerking vrijgeven
Bug Apps Het probleem waarbij de inhoud van mediamodalen met de juiste hoogte-breedteverhoudingen werd weergegeven, is opgelost.
Verbetering Opmerkingen Verbeterde opmerkingen voor ondersteuning van meer toegankelijkheidsstandaarden, waaronder lettertypekleuren en alternatieve tekst.
Verbetering Opmerkingen van de Gemeenschap Vanaf 9 maart. Opmerkingen van de Gemeenschap worden alleen-lezen.
Bug JS-bibliotheek met Livefyre Node Probleem verholpen in de validator van de verzameling.
Verbetering Storiseren 2 Verbeterde Storify 2 om de mogelijkheid te ondersteunen om meerdere Storify 2-apps op dezelfde pagina toe te staan.
Artikel Studio Toegevoegde functionaliteit om de verlooptijd voor de aanmeldingssessies van de Studio-gebruiker te verlengen. Zodra een zitting van de Studio verloopt zal de gebruiker aan login opnieuw worden opnieuw gericht.

UAT Release

Type probleem Component Opmerking vrijgeven
Bug Mediumwand Oplossing voor een fout waarbij mediumwallen niet werden gerenderd als bepaalde vreemde tekens waren opgenomen.
Bug Sociale zoekfunctie Het probleem waarbij publicatie van opgeslagen YouTube-elementen in sociale zoekopdracht werd voorkomen, is opgelost.
Bug Sociale zoekfunctie Het probleem waarbij het oogpictogram 'Concecale expliciete afbeeldingen' op elementen werd verschoven naar een ander element tijdens de aanroep, is opgelost.
Verbetering Storiseren 2 Er is een uitbreiding toegevoegd om het bericht "Geen resultaten gevonden" weer te geven bij het zoeken naar Facebook Topic wanneer er geen resultaten worden gevonden.
Verbetering Streams Samenvattingsregels voor VEILIGE regels toegevoegd onder aan een Twitter Stream-pagina.
Bug Streams Er is een uitbreiding toegevoegd om het selectievakje "geverifieerde gebruiker" op Twitter Stream Rules zichtbaar uit te schakelen wanneer uitgesloten auteurs worden aangeboden.
Bug Studio Het probleem waarbij de functietag niet correct kon worden opgeslagen tijdens de toepassing, is opgelost.
Bug Gebruikers Oplossing van een bug die ervoor zorgde dat het sorteerfilter "Recente activiteit" in Gebruikers niet in de juiste volgorde werd weergegeven.

Op deze pagina