Inhoud publiceren

Inhoud rechtstreeks publiceren naar een app.

Inhoud die rechtstreeks naar een app is gepubliceerd, wordt niet opgeslagen in uw Asset Library.

  1. View Details voor een actief.
  2. Selecteer het selectievakje Publish in het dialoogvenster Advanced Options.
  3. Selecteer de app waarop het item moet worden gepubliceerd.
  4. Klik op Let’s do it.

Op deze pagina