Elementmappen beheren

Studio biedt verschillende opties waarmee u uw mappen kunt beheren.

De volgende opties zijn beschikbaar voor het beheer van mappen en elementen:

 • Favorite: Klik op het sterpictogram naast de naam van een map boven aan de pagina om de map te labelen en deze toe te voegen aan uw Favorites lijst.

 • Upload Asset: Hiermee opent u een venster FilePicker, waarin u inhoud van uw bureaublad, Flickr, URL's of andere locaties kunt zoeken en uploaden om deze toe te voegen aan uw Asset Library.

 • Create New Subfolder: Hiermee kunt u een submap maken in de op dat moment geselecteerde map. Subfolders erven de rechten van de Toegang van hun ouderomslag, en hun Toegang kan niet individueel worden beheerd.

 • Trash Folder: Hiermee verwijdert u de map en de inhoud ervan uit de elementenbibliotheek.

  OPMERKING

  Alleen eigenaars van mappen mogen mappen naar de prullenmand verplaatsen.

 • Manage Access: Hiermee kunt u de toegang tot de map regelen:**​ Open* of ​Restricted. Selecteer ​Open​ om alle gebruikers van Studio binnen uw netwerk toe te staan om tot de omslag en zijn inhoud toegang te hebben. Selecteer ​Restricted om toegang tot een uitgezochte groep gebruikers te beperken.

  OPMERKING

  Alleen diegenen met toegangsrechten tot de map mogen de toegang beheren.

 • Rename: Hiermee kunt u de naam van de map wijzigen.

 1. Selecteer een map.
 2. Gebruik de knoppen boven in het venster om een map te beheren.

Op deze pagina