Trending

Gebruik Trending om de meest actieve verzamelingen op een bepaalde site weer te geven, om het siteverkeer naar uw meest actieve discussies te sturen of om lezers in staat te stellen de activiteit van de site in één oogopslag te meten. De toepassing geeft de bovenste verzamelingen van het meest naar het minst actieve object weer, waarbij een staafgrafiek de relatieve populariteit van elke verzameling weergeeft. De trending helpt lezers bepalen waar de meeste gesprekken plaatsvinden, en leidt hen aan die gesprekken.

Op deze pagina