Revisiegeschiedenis

Studio zal automatisch alle veranderingen opslaan die door alle redacteurs worden aangebracht, en zal een nieuwe versie voor elke verandering produceren die u kunt zien.

OPMERKING

Uw app kan niet worden bewerkt terwijl het deelvenster Versiehistorie is geopend.

  1. Klik History om een paneel te openen dat van alle versies van uw App een lijst maakt. De vermelde versies zullen de redacteur van elke versie, en zijn leeftijd tonen.
  2. Klik op een versie om deze te selecteren en vernieuw de voorvertoningsweergave in het rechterdeelvenster.
  3. Klik Restore Version als u de geselecteerde versie wilt klonen en er vanaf wilt gaan werken.
  4. Klik op de knop Vorige in het deelvenster Version History om terug te keren naar uw werkconcept.
  5. Klik op Share om een URL voor de voorvertoning te genereren. Deze URL kan ter controle naar collega's of vrienden worden verzonden.

Op deze pagina