Een artikel publiceren

Publiceer Storify 2 naar uw site.

De Studio zal automatisch uw App bewaren nadat om het even welke verandering in zijn configuratieopties wordt aangebracht.

OPMERKING

Wanneer u op Publish klikt, wordt een insluitcode voor de app gegenereerd en worden alle bestaande instanties van de app bijgewerkt als deze eerder zijn gepubliceerd.

  1. Klik Publish om een insluitcode te produceren, of om eerder gepubliceerde versies van deze App met de huidige versie bij te werken.
  2. Voeg de insluitcode toe aan de pagina om de app toe te voegen en eerder gepubliceerde inhoud weer te geven.

Op deze pagina