Een bericht vastzetten om 2 te bepalen

Zet een artikel vast om de aandacht te vestigen op specifieke inhoud wanneer u voor het eerst landt op een pagina met Storify 2 ingesloten.

U kunt belangrijke informatie benadrukken die het publiek zich op eerste, zoals een cruciaal moment in een nieuwsverhaal of huidige wedstrijdscores en een foto van het laatste doel kan concentreren.

Wanneer u een bericht vastzet:

  • U kunt slechts één advertentie tegelijk vastzetten. Als u ervoor kiest een andere post vast te zetten, wordt de huidige vastgezette post verwijderd.
  • Het speldpictogram wordt direct weergegeven op een gepubliceerd bericht wanneer u het vastzet.
  • De vastgezette inhoud blijft boven aan het artikel en andere gepubliceerde inhoudsstromen na het vastgezette bericht.
  • Het wijzigen van de postorder van Nieuwste naar Oudste heeft geen invloed op de vastgezette post.
  1. 2-post sterren maken en inhoud publiceren.
  2. Klik op het speldpictogram om de post vast te zetten.
  3. Bevestig dat u de advertentie in het dialoogvenster wilt vastzetten.

Op deze pagina