Een artikel maken

Maak een nieuw artikel voor Storify 2.

  1. Klik op New App.
  2. Klik op Storify 2.
  3. Voer een App Title in.
  4. Selecteer een Site.
  5. Klik op Create.

Op deze pagina