Kenmerken toewijzen

De app Map biedt deze functies voor uw site.

  • De inhoud wordt in realtime op de kaart geplaatst.
  • Inhoud uit hetzelfde gebied wordt geclusterd en kan in een galerimodaal worden weergegeven.
  • Zoom in Kaart om zich op inhoud van specifieke gebieden te concentreren.

Op deze pagina