Opmerkingen aanpassen

Pas opmerkingen aan om real-time gesprekken op uw site in te sluiten.

Gebruik de beschikbare opties om uw gebruikers de mogelijkheid te bieden inhoud te delen in Twitter, Facebook en LinkedIn en om hun vrienden in de stream te plaatsen.

 • Number of comments to load

  Voer het aantal opmerkingen in dat bij de eerste keer laden moet worden weergegeven. U kunt tussen 1 en 50 invoeren.

 • Nest level for replies

  Bepaalt het aantal genestelde niveaus die voor antwoorden worden getoond: 2, 3 of 4. (Standaard is 4.)

 • Posts appear in cards

  Als deze optie is ingeschakeld, worden de posten weergegeven in een omringend vak en wordt de achtergrondkleur toegepast die is voorgeschreven door de selectie Theme.

 • Expand media

  Als deze optie is ingeschakeld, worden mediabijlagen weergegeven als volledig uitgevouwen media inline in de stream. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt media alleen weergegeven als koppelingen.

 • Number of listeners

  Als deze optie is ingeschakeld, wordt het aantal gebruikers dat op de pagina actief is, weergegeven.

 • User tags

  Indien ingeschakeld, worden gebruikerstags weergegeven met geposte inhoud.

 • User avatars

  Indien ingeschakeld, worden gebruikersavatars weergegeven met geposte inhoud.

 • Number of replies to load

  Het aantal reacties op een opmerking dat moet worden geladen. Eventuele aanvullende reacties op een opmerking na dit nummer worden samengevouwen, met een teller om het aantal reacties weer te geven.

 • Users may upload photos

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers foto's uploaden.

 • Users may share posts

  Als dit is ingeschakeld, kunnen gebruikers berichten delen. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers geposte inhoud delen met Twitter, Facebook of LinkedIn. Zie Instellingen > Integratie-instellingen > Sociaal delen voor meer informatie over het inschakelen van delen.

 • Featured content at top of stream

  Als Aanbevolen inhoud is ingeschakeld, wordt deze boven de editor in de app weergegeven.

 • High velocity comment queuing

  Hiermee kunt u de snelheid bepalen waarmee opmerkingen op de pagina worden weergegeven. Deze snelheid kan het best worden gebruikt voor gesprekken met hoge snelheid. Wanneer deze optie is ingeschakeld, geeft Livefyre het aantal nieuwe opmerkingen boven aan de stream weer in plaats van de inhoud in zijn geheel weer te geven. Als u op dit nummer klikt, worden de tien oudste opmerkingen in de stream weergegeven.

 • Most liked comment sort

  Indien ingeschakeld, kunnen gebruikers sorteren op Top Comments of Hot Threads (naast de standaardopties Newest en Oldest).

U kunt opmerkingen aanpassen met:

 • Style en Config opties voor alle toepassingen in de App Designer toepassing. Zie Apps aanpassen voor meer informatie over de standaard Style- en Config-opties voor alle apps in App Designer.

 • Integration tools. Zie Opmerkingen voor meer informatie over het aanpassen van opmerkingen met behulp van integratiegereedschappen.

Op deze pagina