Opmerkingen

Real-time opmerkingen insluiten in uw app.

Met opmerkingen vervangt u uw standaardopmerkingen door real-time gesprekken. Dankzij onze sociale integratiefuncties kunt u eenvoudig alle gesprekken over uw berichten in Twitter en Facebook vastleggen en de vrienden van de gebruiker in het gesprek betrekken.

Mashable gebruikt Commentaren om gebruikersparticipatie in hun besprekingen te verhogen. Functies zoals het uploaden van rijke media, sociaal delen, het tellen van luisteraars en Single Sign-On helpen om het bijdragen aan het gesprek gemakkelijk en leuk te maken.

Op deze pagina