Gebruikerscodes toevoegen aan een account

Voeg een gebruikerstag toe aan het account om gebruikersbadges toe te passen.

  1. Creeer Eigenaars en Moderatoren door Studio om de Moderator Markering van de Gebruiker aan de rekening toe te wijzen.
  2. Creeer gebruikersgroepen, dan voeg gebruikers aan hen door Studio toe om Markeringen met de groepsnaam op de geselecteerde gebruikers toe te passen.
  3. Pas direct de Markeringen van de Gebruiker op Rekeningen toe gebruikend de Add vraag van HTTP van de Markering van de Gebruiker of Pingel voor Trek.

Op deze pagina