Sneltoetsen ModQ

De volgende toetsenbordkortere weg is beschikbaar aan moderatoren in ModQ.

Handeling Beschrijving Toetsenbord Alternatief
Vorige item Het item boven het geselecteerde item selecteren Pijl-omhoog K
Volgende item Selecteer het item onder het geselecteerde item Pijl-omlaag J
Inhoud goedkeuren Inhoud markeren als goedgekeurd a
Prullenbak Inhoud markeren als Verlopen x
Bozo-gehalte Inhoud markeren als Bozo'd b
Bovenkant van wachtrij Naar het eerste item boven aan de wachtrij gaan l
Vlaggen dempen of dempen opheffen Vlaggen van de geselecteerde gebruiker dempen of dempen ongedaan maken Shift + M
Ban-gebruiker De geselecteerde gebruiker alleen voor die site verbieden Shift + B
Whitelist-gebruiker Alleen de geselecteerde gebruiker voor die site toestaan Shift + W
Site-filter wissen Alle items in het netwerk weergeven Shift + Q

Op deze pagina