Versionsinformation om Experience Cloud Identity Service - 2021

Funktionsreleaser, uppdateringar eller ändringar av Experience Cloud Identity Service.

Besökare 5.3.0

Följande uppdateringar ingick i Visitor 5.3.0:

  • Uppdaterad algoritm för att generera lokalt ECID.
  • Senaste deltagande med Secure och SameSite flaggar för sekretesskaka.
  • Korrigering för ett Firefox-webbläsarproblem när en sida läses in i en underordnad iFrame.

Besökare 5.2.0

Följande uppdateringar ingick i Visitor 5.2.0:

  • Den här versionen introducerar en händelse onRecieveEcidsom anropas när ett ECID tas emot från identitetstjänsten. Exempel:
visitorInstance.onRecieveEcid(callback(ecid){
 console.log(ecid)
})

På denna sida