Identifiera unika besökare

Metoden för att identifiera unika besökare i flera sammanhang innehåller en prioriterad sekvens för att säkerställa noggrannheten vid fastställandet. I följande tabell visas den prioriterade sekvensen:

Order som används Frågeparameter (samlingsmetod) post_visid_type, kolumnvärde Visas när
1 vid s.visitorID 0 s.visitorID är inställt.
2 stöd  s_vi-cookie 3 Besökaren hade en befintlig s_vi-cookie innan du distribuerade Visitor ID-tjänsten, eller så har du konfigurerat ett Visitor-ID respitperiod.
3 mitt AMCV_-cookie inställd av identitetstjänsten 5 Besökarens webbläsare accepterar cookies (första part) och Identity Service distribueras.
4 fd grundcookie på H.25.3 eller senare, eller AppMeasurement for JavaScript 4 Besökarens webbläsare accepterar cookies (förstapartsprogram).
5 HTTP Mobile Subscriber header 2 Enheten känns igen som en mobil enhet.
6 IP-adress, användaragent, gateway-IP-adress 1 Besökarens webbläsare accepterar inte cookies.

Information om hur unika besökare rapporteras finns i Unika besökare i Analytics.

På denna sida