Identifiera unika besökare

Senaste uppdatering: 2023-05-26
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

Metoden för att identifiera unika besökare i flera sammanhang innehåller en prioriterad sekvens för att säkerställa noggrannheten vid fastställandet. I följande tabell visas den prioriterade sekvensen:

Order som används Frågeparameter (samlingsmetod) post_visid_type, kolumnvärde Visas när
1 intensiv s.visitorID 0 s.visitorID är inställt.
2 stöd  s_vi cookie 3 Besökaren hade en befintlig s_vi-cookie innan du distribuerade Visitor ID-tjänsten, eller så har du ett besökar-ID respitperiod konfigurerad.
3 mitten AMCV_ cookie inställd av identitetstjänsten 5 Besökarens webbläsare accepterar cookies (första part) och Identity Service distribueras.
4 fet grundcookie på H.25.3 eller senare, eller AppMeasurement for JavaScript 4 Besökarens webbläsare accepterar cookies (förstapartsprogram).
5 HTTP Mobile Subscriber header 2 Enheten känns igen som en mobil enhet.
6 IP-adress, användaragent, gateway-IP-adress 1 Besökarens webbläsare accepterar inte cookies.

Information om hur unika besökare rapporteras finns på Unika besökare i analyser.

På denna sida