Åtgärdsordning för analys-ID:n

Senaste uppdatering: 2023-05-26
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

När du har distribuerat besökar-ID-tjänsten kan en besökare identifieras på fem olika sätt i Analytics.

I många scenarier kan du se två eller tre olika ID:n för ett samtal, men Analytics använder det första ID:t som finns i listan som officiell Experience Cloud ID. Om du till exempel anger ett anpassat besökar-ID (ingår i vid frågeparameter), kommer detta ID att användas före andra ID:n som kan finnas i samma träff. Se Ställa in analyser och Experience Cloud-ID:n för mer information.

Använd order Frågeparameter (samlingsmetod) Presentera när

1st

vid (s.visitorID)

The s.visitorID är inställt.

2end

hjälp (s_vi cookie)

Besökaren hade en befintlig s_vi-cookie innan du distribuerade Experience Cloud ID-tjänst, eller så har du en respitperiod konfigurerad.

3rd

Experience Cloud ID (MID)

Besökarens webbläsare accepterar cookies från första part. Detta anges av AMCV-cookien.

4th

fet (återgångscookie i H.25.3 eller senare, eller AppMeasurement för JavaScript)

En webbläsare accepterar inte cookies från tredje part och Analytics tracking-servern är konfigurerad som en spårningsserver från tredje part.

Obs! The fet är en äldre identifierare och används inte om du har implementerat ID-tjänsten på din plats. I det här fallet fet behövs inte eftersom förstaparten, AMCV cookie gör det föråldrat. Den har bibehållits för att stödja äldre kod och av historiska skäl.

5th

IP-adress, användaragent, gateway-IP-adress

Besökarens webbläsare accepterar inte cookies.

På denna sida