Hoe de Experience Cloud Identiteitsdienst verzoeken en identiteitskaart plaatst

Een overzicht van het proces voor het aanvragen en beantwoorden van id's. Deze voorbeelden behandelen identiteitskaart taak op individuele plaatsen, over verschillende plaatsen, en voor plaatsen die door verschillende klanten van Experience Cloud met hun eigen organisatie IDs worden beheerd.

OPMERKING

Als u niet bekend bent met de manier waarop de Experience Cloud Identity Service de bezoeker-id maakt, neemt u even de tijd om Experience Cloud te controleren.

Tip: Zie ook onze id-service-video over domeinoverschrijdende tracering.

Een Experience Cloud-id aanvragen

In de volgende voorbeelden wordt getoond hoe de id-service de Experience Cloud-bezoeker-id aanvraagt en ontvangt. In deze voorbeelden worden twee fictieve bedrijven, de Food Company en de Sports Company, gebruikt om gegevensstromen voor identiteitsverzoeken en reacties aan te tonen. Elk bedrijf heeft een unieke Experience Cloud organisatie-id en heeft de ID-servicecode op al hun sites geïmplementeerd. Deze gebruiksgevallen vertegenwoordigen gegevensstromen voor een generische de dienstimplementatie van identiteitskaart zonder Analytics, erfenis IDs, of browsers die derdekoekjes blokkeren.

Eerste aanvraag

In dit voorbeeld komt een nieuwe bezoeker naar de pizza-site die wordt beheerd door de Food Company. De Food Company heeft ID-servicecode op de pizza-website. Wanneer de pizza-site wordt geladen, controleert de ID-servicecode of het AMCV-cookie zich in het pizza-domein bevindt.

  • Als het AMCV-cookie is ingesteld, heeft de sitebezoeker een Experience Cloud-id. In dit geval houdt het cookie de bezoeker bij en deelt het gegevens met andere Experience Cloud-oplossingen.
  • Als het koekje AMCV niet wordt geplaatst, roept de de dienstcode van identiteitskaart een regionale server van de gegevensinzameling (DCS) bij dpm.demdex.net/id (zie ook, Begrijpen Vraag aan het Domein van de Index. De oproep omvat de organisatie-id voor de Food Company. De organisatie-id wordt ingesteld in de functie Visitor.getInstance van de ID-servicecode.

Eerste reactie

In de reactie, keert DCS Experience Cloud identiteitskaart (MID) en het demdex koekje terug. De ID-servicecode schrijft de MID-waarde naar het AMCV-cookie. Bijvoorbeeld, zeg DCS een MID waarde van 1234 terugkeert. Het zou het koekje van AMCV als mid|1234 worden opgeslagen en in het eerste-partij, pizzadomein plaatsen. Het demdex-cookie bevat ook een unieke id (noem het maar 5678). Deze cookie wordt ingesteld in het domein demdex.net van een derde, dat los staat van het pizza-domein.

Zoals u in het volgende voorbeeld zult zien, staat demdex ID en organisatie identiteitskaart de dienst van identiteitskaart toe om correcte MID tot stand te brengen en terug te keren wanneer onze bezoeker naar een andere plaats die tot het Bedrijf van de Levensmiddelen behoort.

Verzoek en antwoord naar andere locatie

In dit voorbeeld navigeert onze bezoeker van de Food Company naar de tacos-site vanuit de pizza-site. De Food Company heeft de dienstcode van identiteitskaart op de website van tacos. De bezoeker is nooit geweest bij de tacos-website.

Gezien deze omstandigheden is er geen AMCV-cookie op de tacos-site. De id-service kan de AMCV-cookie die op de pizza-site is ingesteld, niet gebruiken omdat deze specifiek is voor het pizza-domein. Dientengevolge, moet de dienst van identiteitskaart DCS roepen om een bezoekersidentiteitskaart te controleren en te verzoeken. In dit geval bevat de DCS-aanroep de organisatie-id en van de Food Company. De demdex-id wordt opgepakt van de pizza-site en opgeslagen als een cookie van een derde onder het domein demdex.net.

Nadat het DCS de organisatie-id en de demdex-id ontvangt, wordt de juiste MID voor de bezoeker van de site gemaakt en geretourneerd. Omdat de MID wiskundig wordt afgeleid van de organisatie-id en de demdex-id, bevat het cookie van AMCV de MID-waarde mid = 1234.

ID-aanvragen van andere sites

In dit voorbeeld verlaat onze bezoeker de sites van de Food Company en navigeert hij naar de voetbalsite van de Sports Company. Wanneer de bezoeker naar de voetbalsite komt, werkt het proces voor het controleren en aanvragen van id's op dezelfde manier als in de vorige voorbeelden wordt beschreven. Nochtans, omdat het Bedrijf van Sport zijn eigen organisatie identiteitskaart heeft, keert de dienst van identiteitskaart een verschillende MID terug. De nieuwe MID is uniek voor de domeinen die door Sports Company worden gecontroleerd en laat die onderneming bezoekersgegevens over oplossingen in Experience Cloud volgen en delen. De demdex-id blijft hetzelfde voor deze bezoeker omdat deze in een cookie van een derde wordt opgenomen en in verschillende domeinen blijft bestaan.

Op deze pagina