callTimeOut-metoder

Senaste uppdatering: 2023-05-26
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

Anropa dessa ID-tjänstfunktioner för att fastställa timeoutstatusen för en Experience Cloud Identity Service-, Analytics- eller Audience Manager ID-förfrågan. Finns i VisitorAPI.js version 1.7.0 eller senare.

Timeout-funktioner

Lösning eller tjänst Funktionssyntax

Experience Cloud Identity Service

var variableName = visitor.MCIDCallTimedOut()

Analytics

var variableName = visitor.AnalyticsIDCallTimedOut()

Audience Manager

var variableName = visitor.AAMIDCallTimedOut()

Funktionssvar

Svar Beskrivning

TRUE

ID-tjänsten skickade en begäran och begäran nådde tidsgränsen.

FALSE

ID-tjänsten skickade en begäran och fick ett svar från servern.

NULL

ID-tjänsten skickade ingen begäran.

På denna sida