secureCookie

En valfri boolesk flagga som lägger till ett Secure-attribut i AMCV-cookien.

Det här konfigurationsattributet är tillgängligt i visitorAPI, version 3.3.0.

OBSERVERA

The SecureCookie kommer inte att fungera på oskyddade domäner och kan leda till att du inte får MID-värden för besök som använder ett oskyddat protokoll. The secureCookie ska vara inställd på true bara när du är säker på att alla sidor och underdomäner alltid använder ett säkert protokoll.

Syntax: secureCookie: true | false (standard)

Exempel på kod

var visitor = Visitor.getInstance("INSERT-MARKETING-CLOUD-ID-HERE",{

        //Set secure cookie property
        secureCookie: true
 });

På denna sida