loadTimeout

Senaste uppdatering: 2023-05-26
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Anger ett tidsgränsintervall i millisekunder. Används för att berätta om andra lösningar (t.ex. Analytics, Audience Manager, Target osv.) hur länge du ska vänta på ett svar från ID-tjänsten.

Syntax: loadTimeout: *intervall i millisekunder*

Standardvärdet är 30 000 millisekunder (30 sekunder). Vi rekommenderar att du inte ändra standardvärdet.

OBSERVERA

Anrop till ID-tjänsten är asynkrona i förhållande till annan kod som inte är Adobe på sidan. Om du ökar eller minskar tidsgränsen ändras alltså inte den hastighet med vilken sidan återger innehåll. Långa timeoutintervall kan dock påverka sidinläsningstider som mäts med vanliga nätverksövervakningsverktyg, men återgivningstiden påverkas inte.

Exempel på kod

var visitor = Visitor.getInstance ("Insert Experience Cloud organization ID here",{
  trackingServer: "Insert tracking server here here", //Same as s.trackingServer
  trackingServerSecure: "Insert secure tracking server here", //Same as s.trackingServerSecure

  //For CNAME support only. Exclude these variables if you're not using CNAME
  marketingCloudServer: "Insert tracking server here",
  marketingCloudServerSecure: "Insert secure tracking server here",

  //Function variable. Example sets the timeout to 10,000 milliseconds (10 seconds).
  loadTimeout:10000
});

På denna sida