idSyncSSLUseAkamai

Anger om målpubliceringsmallen ska använda Akamai för HTTPS-anslutningar.

Konfigurationen idSyncSSLUseAkamai är aktiverad per partner.

Syntax: idSyncSSLUseAkamai: true

Exempel på kod

//Call the ID service
var visitor = Visitor.getInstance ("Insert Experience Cloud organization ID here",{

    //Set Akamai URL for ID sync container
    idSyncSSLUseAkamai:true

    ...
});

På denna sida