idSyncAttachIframeOnWindowLoad

Senaste uppdatering: 2023-05-26
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

En valfri boolesk flagga som styr hur Experience Cloud Identity Service läser in iFrame för ID-synkronisering.

Syntax: idSyncAttachIframeOnWindowLoad= true|false (standard är false.)

När idSyncAttachIframeOnWindowLoad: true ID-tjänsten läser in iFrame för synkronisering av ID vid inläsning av fönster. Som standard läser ID-tjänsten in iFrame för ID-synkronisering så snabbt som möjligt i stället för vid inläsning av fönster.

Exempel på kod

var visitor = Visitor.getInstance ("Insert Experience Cloud organization ID here",{
  trackingServer: "Insert tracking server here here", //Same as s.trackingServer
  trackingServerSecure: "Insert secure tracking server here", //Same as s.trackingServerSecure

  //For CNAME support only. Exclude these variables if you're not using CNAME
  marketingCloudServer: "Insert tracking server here",
  marketingCloudServerSecure: "Insert secure tracking server here",

  //Function variable. Example loads ID sync iFrame on window load instad of ASAP.
  idSyncAttachIframeOnWindowLoad: true
});

På denna sida