idSyncAttachIframeOnWindowLoad

En valfri boolesk flagga som styr hur Experience Cloud Identity Service läser in iFrame för ID-synkronisering.

Syntax: idSyncAttachIframeOnWindowLoad= true|false"(standard är false.)

När idSyncAttachIframeOnWindowLoad: true har läst in ID-synkroniseringens iFrame vid fönsterinläsning. Som standard läser ID-tjänsten in iFrame för ID-synkronisering så snabbt som möjligt i stället för vid inläsning av fönster.

Exempel på kod

var visitor = Visitor.getInstance ("Insert Experience Cloud organization ID here",{
   trackingServer: "Insert tracking server here here",  //Same as s.trackingServer
   trackingServerSecure: "Insert secure tracking server here",  //Same as s.trackingServerSecure

   //For CNAME support only. Exclude these variables if you're not using CNAME
   marketingCloudServer: "Insert tracking server here",
   marketingCloudServerSecure: "Insert secure tracking server here",

   //Function variable. Example loads ID sync iFrame on window load instad of ASAP.
   idSyncAttachIframeOnWindowLoad: true
});

På denna sida