disableThirdPartyCookies

En valfri boolesk flagga som förhindrar att Experience Cloud Identity Service returnerar cookie-filen från tredje part, demdex.net.

OBSERVERA

Den här konfigurationen idSyncDisable3rdPartySyncing och ändrat namn till disableThirdPartyCookies den 18 januari 2018-versionen av v3.0.

Syntax: disableThirdPartyCookies: true|false (standard är false.) För VisitorAPI.js v3.0.0 eller senare.

När disableThirdPartyCookies: true, returnerar ID-tjänsten inte cookie-filen för tredje part, demdex.net (se Cookies och Experience Cloud Identity Service ). Om en besökare redan har denna cookie i sin webbläsare kommer ID-tjänsten inte att använda den för att skapa ett nytt Experience Cloud-ID (MID) eller returnera ett befintligt ID. I stället skapar ID-tjänsten en ny slumpmässig MID i cookie-filen för första part. När du har aktiverat det kan du samla in data med ID-tjänsten och dela dem mellan olika Experience Cloud-lösningar.

Exempel på kod

var visitor = Visitor.getInstance ("Insert Experience Cloud organization ID here",{
   trackingServer: "Insert tracking server here here",  //Same as s.trackingServer
   trackingServerSecure: "Insert secure tracking server here",  //Same as s.trackingServerSecure

   //For CNAME support only. Exclude these variables if you're not using CNAME
   marketingCloudServer: "Insert tracking server here",
   marketingCloudServerSecure: "Insert secure tracking server here",

   //Function variable
   disableThirdPartyCookies: true
});

På denna sida