Frågor och svar för andra Experience Cloud-lösningar

Vanliga frågor och svar om funktioner, funktioner och problem i samband med användning av andra Experience Cloud-lösningar med ID-tjänsten.

Analyser och Audience Manager

Exporteras användarens besökshistorik från Adobe Analytics till Audience Manager efter att jag har implementerat Experience Cloud Identity Service?

Det finns två alternativ här:

  • Om en användare har någon besöksaktivitet efter att ID-tjänsten har implementerats inkluderas besökaren och deras historik i dataexporten till Audience Manager.
  • Om en användare inte har någon besöksaktivitet efter att ID-tjänsten har implementerats inkluderas inte besökaren och historiken i dataexporten till Audience Manager. Eftersom det inte finns någon ny aktivitet kan vi inte koppla analys-ID:t till Experience Cloud-ID:t.

På denna sida