Geo Coordinates datatyp

Geo Coordinates är en standard-XDM-datatyp som beskriver platsens geografiska koordinater. Denna datatyp bygger på den allmänna specifikation som dokumenterats på schema.org.


Egenskap Datatyp Beskrivning
_schema.description Sträng En beskrivning av vad koordinaterna identifierar.
_schema.elevation Dubbel Den specifika höjden för den definierade koordinaten. Värdet måste överensstämma med WGS84 Datum och mäts i meter.
_schema.latitude Dubbel Den signerade lodräta koordinaten för den geografiska punkten.
_schema.longitude Dubbel Den signerade vågräta koordinaten för den geografiska punkten.
_id Sträng Ett unikt, systemgenererat ID för koordinaterna.

På denna sida