Adobe-tillägg

OBSERVERA

Adobe Experience Platform Launch har omklassificerats som en serie datainsamlingstekniker i Adobe Experience Platform. Som ett resultat av detta har flera terminologiska förändringar införts i produktdokumentationen. Se följande dokument för en konsoliderad referens till terminologiska ändringar.

Lär dig mer om tillgängliga taggtillägg i Adobe Experience Platform-tilläggsbiblioteket.

På denna sida