Testa målkonfigurationen

Översikt

Som en del av Destinationen SDK har Adobe utvecklarverktyg som hjälper dig att konfigurera och testa destinationen. På den här sidan beskrivs hur du testar målkonfigurationen. Mer information om hur du skapar en meddelandeomformningsmall finns i Skapa och testa en meddelandeomformningsmall.

Till testa om målet är korrekt konfigurerat och verifiera dataflödenas integritet till det konfigurerade målet, använder du Måltestningsverktyg. Med det här verktyget kan du testa målkonfigurationen genom att skicka meddelanden till REST API-slutpunkten.

Illustrated below is how testing your destination Passing into the arbetsflöde för målkonfiguration i Destination SDK:

Bild av var målteststeget passar in i arbetsflödet för målkonfiguration

Måltestningsverktyg - Syfte och krav

Använd måttestningsverktyget för att testa målkonfigurationen genom att skicka meddelanden till partnerslutpunkten som du angav i serverkonfiguration.

Innan du använder verktyget bör du kontrollera att:

Med det här verktyget kan du göra följande när du har konfigurerat målet:

 • Testa om målet är korrekt konfigurerat;
 • Verifiera dataflödenas integritet till det konfigurerade målet.

Så här använder du

OBSERVERA

Fullständig API-referensdokumentation finns i API-åtgärder för måltestning.

Du kan anropa API-slutpunkten för måltestning med eller utan att lägga till profiler på begäran.

Om du inte lägger till några profiler i begäran, genererar Adobe dessa internt åt dig och lägger till dem i begäran. Om du vill generera profiler som ska användas i den här begäran kan du läsa Exempel på API-referens för generering av profil. Du måste generera profiler baserade på XDM-källschemat, vilket visas i API-referens. Observera att källschemat är union för den sandlåda som du använder.

Svaret innehåller resultatet av bearbetningen av målbegäran. Begäran innehåller tre huvudavsnitt:

OBSERVERA

Adobe kan generera flera par med begäran och svar. Om du till exempel skickar 10 profiler till ett mål som har en maxUsersPerRequest värdet 7 kommer det att finnas en begäran med 7 profiler och en annan begäran med 3 profiler.

Exempelbegäran med parametern profiles i brödtexten

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/destinationInstance/3e0ac39c-ef14-4101-9fd9-cf0909814510' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw '{
  "profiles":[
   {
     "segmentMembership":{
      "ups":{
        "374a9a6c-c719-4cdb-a660-155a2838e6d6":{
         "lastQualificationTime":"2021-05-13T12:16:27.248585Z",
         "status":"realized"
        },
        "896f8776-9498-47b4-b994-51cb3f61c2c5":{
         "lastQualificationTime":"2021-05-13T12:16:27.248605Z",
         "status":"realized"
        }
      }
     },
     "identityMap":{
      "Email":[
        {
         "id":"Email-iIyJc"
        }
      ],
      "IDFA":[
        {
         "id":"IDFA-viPAW"
        }
      ],
      "GAID":[
        {
         "id":"GAID-Bc6LE"
        }
      ],
      "Email_LC_SHA256":[
        {
         "id":"Email_LC_SHA256-gEOdj"
        }
      ]
     },
     "attributes":{
      "key":{
        "value":"string"
      }
     }
   }
  ]
}'

Exempelbegäran utan parametern profiles i brödtexten

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/destinationInstance/3e0ac39c-ef14-4101-9fd9-cf0909814510' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw ''

Exempelsvar

Observera att innehållet i results.httpCalls -parametern är specifik för ditt REST API.

{
  "results":[
   {
     "aggregationKey":{
      "destinationInstanceId":"string",
      "segmentId":"string",
      "segmentStatus":"realized",
      "identityNamespaces":[
        [
         "email",
         "phone"
        ]
      ]
     },
     "httpCalls":[
      {
        "traceId":"a06fec2d-a886-4219-8975-4e4b7ed26539",
        "request":{
         "body":"{ \"attributes\": [ { \"external_id\": \"external_id-h29Fq\" , \"AdobeExperiencePlatformSegments\": { \"add\": [ \"Nirvana fans\" , \"RHCP fans\"  ], \"remove\": [ ] } , \"key\": \"string\"  } ] }",
         "headers":[
           {
            "Content-Type":"application/json"
           }
         ],
         "method":"POST",
         "uri":"https://api.moviestar.com/users/track"
        },
        "response":{
         "body":"{\"status\": \"success\"}",
         "code":"200",
         "headers":[
           {
            "Connection":"keep-alive"
           },
           {
            "Content-Type":"application/json"
           },
           {
            "Server":"nginx"
           },
           {
            "Vary":"Origin,Accept-Encoding"
           },
           {
            "transfer-encoding":"chunked"
           }
         ]
        }
      }
     ]
   }
  ],
  "inputProfiles":[
   {
     "segmentMembership":{
      "ups":{
        "03fb9938-8537-4b4c-87f9-9c4d413a0ee5":{
         "lastQualificationTime":"2021-06-17T12:25:12.872039Z",
         "status":"realized"
        },
        "27e05542-d6a3-46c7-9c8e-d59d50229530":{
         "lastQualificationTime":"2021-06-17T12:25:12.872042Z",
         "status":"realized"
        }
      }
     },
     "personalEmail":{
      "address":"john.smith@abc.com"
     },
     "identityMap":{
      "Email":[
        {
         "id":"Email-iIyJc"
        }
      ],
      "IDFA":[
        {
         "id":"IDFA-viPAW"
        }
      ],
      "GAID":[
        {
         "id":"GAID-Bc6LE"
        }
      ],
      "Email_LC_SHA256":[
        {
         "id":"Email_LC_SHA256-gEOdj"
        }
      ]
     },
     "person":{
      "name":{
        "firstName":"string"
      }
     }
   }
  ]
}

Beskrivningar av parametrarna för begäran och svar finns i API-åtgärder för måltestning.

Nästa steg

När du har testat destinationen och bekräftat att den är korrekt konfigurerad använder du målpublicerings-API för att skicka in din konfiguration till Adobe för granskning.

På denna sida