Översikt över mål för mobilengagemang

Mål för mobilengagemang som stöds

Adobe Experience Platform har för närvarande stöd för följande mål för mobilengagemang:

På denna sida