Lösningar

Adobe Experience Platform Debugger innehåller en lista med Lösningar i den vänstra navigeringen. Välj en lösning för att se resultaten för specifika Adobe Experience Cloud-tekniker.

Webb-SDK för Adobe Experience Platform

Skärmen Adobe Experience Platform Web SDK visar information om Adobe Experience Platform Web SDK. Välj Configure för att aktivera eller inaktivera konsolloggning.

Analytics

Analysskärmen innehåller information om Analyser implementering.

Målgrupp

Använd målskärmen för att visa Mål förfrågningar eller mboxTrace svarsinformation.

Audience Manager

Använd Audience Manager -flik för att visa information om händelser. Markera organisationen för att expandera den och visa informationen.

Adobe Experience Platform-taggar

Använd avsnittet Adobe Experience Platform-taggar för att visa taggförfrågningar. Du kan också välja Configuration för att konfigurera bädda in koder. Du kan redigera, ersätta eller lägga till fler inbäddningskoder i Experience Platform Debugger. Om du loggar in kan du välja en alternativ egenskap med listrutorna.

Experience Cloud ID-tjänst

Använd fliken Experience Cloud ID-tjänst för att visa Experience Cloud ID-tjänst förfrågningar.

På denna sida