Referentie voor de test met de aanwezigheid van de tag

Deze verwijzing verstrekt meer informatie over hoe de controleureigenschap in Debugger van Adobe Experience Platform op markeringsaanwezigheid test.

OPMERKING

Voor meer informatie over controleurstests in Foutopsporing van het Platform, zie overzicht van de controlefunctie.

Tests met tagaanwezigheid evalueren of bepaalde tags op de pagina voorkomen en of deze zich op de juiste plaats in de paginacode bevinden.

Testen Dikte Criteria Aanbeveling
Advertising Cloud - Code-aanwezigheid 5 De Advertising Cloud-tag is niet beschikbaar in het DOM. Implementeer de Advertising Cloud-tag met de Advertising Cloud-tagextensie.
Advertising Cloud - Geïmplementeerde segmentpixel 5 Upgrade de Advertising Cloud-segmentpixels naar de nieuwe Advertising Cloud-tags voor alleen afbeeldingen. Het gebruik van verouderde AMO-segmenttags kan leiden tot gegevensverlies. Implementeer de Advertising Cloud-segmentpixel met de Advertising Cloud-tagextensie.
Analyse - geladen in DOM 5 De Adobe Analytics-tag is niet gedetecteerd. Installeer de nieuwste versie van Analytics.

Aanvullende informatie
Starten - Bibliotheek geladen 5 A global _satellite object niet gevonden in het DOM, wat betekent dat de tagbibliotheek niet is geïnstalleerd of niet kan worden uitgevoerd. Controleer of de tagbibliotheek op de pagina is geïmplementeerd en niet wordt geblokkeerd door volgende scriptactiviteiten.
Starten - Er zijn niet meerdere ingesloten scripts 5 Productieplaatsen mogen slechts één insluitcode per pagina laden. Controleer of alleen de productiebibliotheek op de pagina wordt geladen.
Starten - pageBottom callback bestaat in <body> 5 De vereiste _satellite.pageBottom() callback is niet gevonden in het dialoogvenster <body> van de pagina. Deze test mislukt als de pageBottom de vraag wordt niet gevonden bij allen op de pagina, of als het in <head> -tag (of een andere onverwachte locatie). Het gaat alleen door als pageBottom bevindt zich ergens in de <body> tag. Voeg het inlinescript onmiddellijk vóór het sluiten toe </body> -tags gebruiken voor de juiste functionaliteit van tags.

Aanvullende informatie
Starten - pageBottom callback zou niet moeten bestaan wanneer asynchroon opgesteld 5 De _satellite.pageBottom() callback is gevonden op de pagina, wat niet het geval zou moeten zijn wanneer de markeringen asynchroon worden opgesteld. Verwijder de _satellite.pageBottom() script om de juiste tagfunctionaliteit in te schakelen.

Aanvullende informatie
Experience Cloud ID-service - Code-aanwezigheid 5 De Experience Cloud ID-servicecode is niet gevonden. Het gebruik van Experience Cloud-id's (ECID's) wordt ten zeerste aanbevolen om ervoor te zorgen dat u de meeste waarde uit uw Experience Cloud-oplossingen haalt en is van essentieel belang voor het beheer van id's in verschillende Experience Cloud-oplossingen. Installeer de meest recente versie van ECID.

Aanvullende informatie
Experience Cloud ID-service - aanwezigheid cookie 5 De AMCV_ cookie niet gevonden. U moet een bezoekersobject instantiëren vanuit het dialoogvenster VisitorAPI.js code. Als dit een implementatie van tags is, controleert u of de AdobeOrg-id correct is ingevoerd in de ECID-tool.

Aanvullende informatie
Experience Cloud ID-service - MID-waarde aanwezig 5 De MID-waarde is niet gevonden in het dialoogvenster AMCV_ cookie. Test opnieuw om te controleren op een eventuele vertraging van de ECID API. Neem contact op met de klantenservice van Adobe als de aandoening aanhoudt.

Aanvullende informatie
Doel - Code-aanwezigheid 5 Adobe Target moet in het DOM worden gedefinieerd. Installeer de meest recente versie van Target (at.js).

Aanvullende informatie
Doel - Bibliotheek geladen in <head> 4 De doelbibliotheek moet in het dialoogvenster <head> tag. Controleer of de doelbibliotheek is geladen in het dialoogvenster <head> tag.

Aanvullende informatie

Op deze pagina